Ukázka lovu cvičenými dravci

Bažantnice Vyklantice pana Jana Štoly *Klub sokolníků ČMMJ - Jihlava *